Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Üretici Firmalarımız Tarafından Hazırlanacak Uygunluk Beyanı
Bülten No: B070-2021
15 Ekim 2021
PAYLAŞ

Sayın  Üyemiz,

Bildiğiniz üzere gümrük birliği anlaşmasının ilgili hükümleri gereği Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ilgili mevzuatlar ülkemizde uyumlaştırılarak aynı şekilde uygulanmaktadır. (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 02.06.2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, bu doğrultuda Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak üreticiler tarafından hazırlanması gereken “AB Uygunluk Beyan’ında” olması gereken bilgiler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin ekler kısmında EK IV’de yer almaktadır.

Bahse konu mevzuatın ilgili hükümleri doğrultusunda, Üretici firmalarımız hazırlayacakları Uygunluk Beyanlarını, ekte yer alan şablon dokümanlara uygun olarak hazırlayabilecektir. İlgili dokümanlar firmalarımıza iş süreçlerinde kolaylık olması açısından hazırlanmıştır.

EK 1 ve EK 2 de BEYAN ŞABLONLARINI bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu


Dosyalar:

MDR Uygunluk Beyanı Ürün Listeli.docx (27 KB)

MDR Uygunluk Beyanı Tek Ürün.docx (30 KB)