Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ve Bilgilendirme Toplantısı
Bülten No: B060-2021
18 Ağustos 2021
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Sektörümüzün ihtiyaçlarını belirlemek ve Ankara Kalkınma Ajansı desteklerinin sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde kurgulanması ve uygulanmasını tesis etmek ve ihtiyaca uygun desteklerin oluşturulması konusunda üyelerimizin de katılımı ile yapılan sektörel ihtiyacın belirlenmesine yönelik geniş katılımlı bir video konferans çalışması ile belirlenen Finansman Desteği, Ajans tarafından değerlendirilerek sektörümüze yönelik olarak Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 15 Milyon TL’lik bir destek programının çağrısı yayınlanmıştır.  
Programın tanıtımı ve detaylı bilgi paylaşımı için 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:00'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Çağrı ve bilgilendirme toplantısı zoom ve içerik Ankara Kalkınma ajansı web sitesinde yayınlanmıştır. 

Toplantı, ilgili paydaşlara ulaşabilmesi için sadece uygun başvuru sahibi olan ve tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Kontenjan 90 kişi ile sınırlıdır. Ankara’da tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren firmalardan kayıt sırasına göre en fazla bir temsilci seçilerek toplantıya kabul edilecektir.

Kayıtlar https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcqdOCorjkiGNGJGQN06WTZt24Cz-YtWv4R  bağlantısı üzerinden alınacaktır. Kayıt olduktan toplantıya katılımınızın onayı ile ilgi Ajans tarafından iletilecektir.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu


Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği  Programı
Öncelikler:

- Teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesi
- Üretim kapasitesinin geliştirilmesi
- Ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:
İşletmeler

(İşletmelerin başvuru sahibi olabilmesi için Ankara’da Tıbbi Cihazlar sektöründe faaliyet göstermesi, Sağlık Bakanlığının ürün takip sistemine kayıtlı olması ve SITC (Standard International Trade Classification) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan “İleri Teknolojili Ürünler”den birini üretiyor/üretecek olması gereklidir.)

Bütçe:
Toplam Bütçe: 15.000.000,00 TL
Proje Asgari Bütçe Tutarı: 250.000,00 TL
Proje Azami Bütçe Tutarı: 2.000.000,00 TL
Ajans Destek Oranı: %100
Başvuru:
Program İlan Tarihi: 10/08/2021
İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 23/08/2021
İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 23/09/2021 Saat: 23.59
Taahhütname Son Tarihi: 30/09/2021 Saati: 17.00
Kredi Uygunluk Belgesi Alımı İçin Bankaya Müracaat Son Tarihi: 31/08/2021
(Aracı Kurum tarafından kredibilite değerlendirmelerinin program başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgeler ile 31/08/2021 tarihine kadar Aracı Kuruma başvurulması Başvuru Sahibinin yararınadır.)

Başvuru Belgeleri:
2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri